קרניז קלקר

קרניז

בית עם קרניז עליון חוץ קלקר בציפוי קשיח -דקוליין