פסי ניתוק לטיח

קרניז לחלון

בית עם פאנל חיפוי פסי ניתוק, קרניז לחלון שליכט צבעוני דקוליין