בטון חשוף דוגמה 1

טיח מינרלי דמוי בטון חשוף דקוליין טיח מינרלי , שליכט צבעוני