מירקם חול דיונה

טיח צבעוני מינרלי טבעי מיועד לשטחי חוץ ופנים וחדרים רטובים