בית כנסת

שיפוץ בית כנסת עם טיח לשימור- שליכט סיליקטי של דקוליין וצבע סילוקסאן