קרניז כתר

קרניזים גדולים ובינוניים, להתקנה בחלק העליון של החזית, לחזיתות בגובה 4-8 מ, להדגשת העיצוב והסגנון של החזית.
ניתן להזמין קרניזים ופרופילים בעיצוב אישי ולפי דרישה.

KR-1437-3D
KR-1437-cut

KR-1437
37X14 ס"מ

KR-2537-3D
KR-2537-cut

KR-2537
37X25 ס"מ

KR-3030-3D
KR-3030-cut

KR-3030
30X30 ס"מ

KR-3031-3D
KR-3031-cut

KR-3031
30X30 ס"מ

KR-3033-3D
KR-3033-cut

KR-3033
30X30 ס"מ

KR-3040-3D
KR-3040-cut

KR-3040
40X30 ס"מ

KR-3045-3D
KR-3045-cut

KR-3045
45X30 ס"מ

KR-3138-3D
KR-3138-cut

KR-3138
31X38 ס"מ

KR-3550-3D
KR-3550-cut

KR-3550
50X40 ס"מ

KR-4000-3D
KR-4000-cut

KR-4000
40X20 ס"מ

KR-4015-3D
KR-4015-cut

KR-4015
40X15 ס"מ

KR-4019-3D
KR-4019-cut

KR-4019
50X15 ס"מ

KR-4020-3D
KR-4020-cut

KR-4020
40X20 ס"מ

KR-4024-3D
KR-4024-cut

KR-4024
40X24 ס"מ

KR-4035-3D
KR-4035-cut

KR-4035
35X40 ס"מ

KR-4040-3D
KR-4040-cut

KR-4040
40X40 ס"מ

KR-4041-3D
KR-4041-cut

KR-4041
40X40 ס"מ

KR-4050-3D
KR-4050-cut

KR-4050
50X40 ס"מ

KR-4051-3D
KR-4051-cut

KR-4051
50X40 ס"מ

KR-4120-3D
KR-4120-cut

KR-4120
40X20 ס"מ

KR-4121-3D
KR-4121-cut

KR-4121
20X41 ס"מ

KR-4252-3D
KR-4252-cut

KR-4252
50X40 ס"מ

KR-4505-3D
KR-4505-cut

KR-4505
45X25 ס"מ

KR-4523-3D
KR-4523-cut

KR-4523
45X12 ס"מ

KR-4245-3D
KR-4245-cut

KR-4245
45X42 ס"מ

KR-4260-3D
KR-4260-cut

KR-4260
60X45 ס"מ

KR-5015-3D
KR-5015-cut

KR-5015
50X15 ס"מ

KR-5016-3D
KR-5016-cut

KR-5016
50X16 ס"מ

KR-5021-3D
KR-5021-cut

KR-5021
21X50 ס"מ

KR-5030-3D
KR-5030-cut

KR-5030
50X30 ס"מ

KR-5033-3D
KR-5033-cut

KR-5033
50X30 ס"מ

KR-5140-3D
KR-5140-cut

KR-5140
50X40 ס"מ