עמודים

אלמנטים לחיפוי עמודים קיימים, או התקנת עמודים לעיצוב החזית, כיסוי צנרת ע"י מסתורים, עיבוי קירות ע"י פאנלים פינתיים ופרופילים לעיטור קצה עליון של העמודים.
ניתן להזמין עמודים, מסתורים ועיטורים בעיצוב אישי ולפי דרישה.

RO-300
RO-300-cut

RO-300
30X15 ס"מ

RO-400-cut

RO-400
40X20 ס"מ

RO-450-cut

RO-450
45X22.5 ס"מ

RO-504-3D
RO-504-cut

RO-504
50X25 ס"מ

RO-605-3D
RO-605-cut

RO-605
60X30 ס"מ

KP-2521-cut

KR-2521
25X25 ס"מ

KP-2540-3D
KP-2540-cut

KR-2540
25X25 ס"מ

KP-3031-3D
KP-3031-cut

KR-3031
30X30 ס"מ

KP-4040-3D
KP-4040-cut

KP-2020
20X20 ס"מ

KP-3030-3D
KP-3030-cut

KP-3030
30X30 ס"מ

KP-2020-cut

KP-4040
40X3 ס"מ

כותרת לעמודים

PR-125-3D
PR-125-cut

PR-125
10X12.5 ס"מ

PR-136-3D
PR-136-cut

PR-136
13.5X6 ס"מ

PR-159-3D
PR-159-cut

PR-159
15X9 ס"מ

PR-174-3D
PR-174-cut

PR-174
7.5X7.5 ס"מ

PR-187-3D
PR-187-cut

PR-187
18X7 ס"מ

PR-716-3D
PR-716-cut

PR-716
15X7 ס"מ

KR-1010-3D
KR-1010-cut

KR-1010
20X10 ס"מ

KR-1020-3D
KR-1020-cut

KR-1020
20X10 ס"מ

KR-2010-3D
KR-2010-cut

KR-2010
20X10 ס"מ

KR-2070-3D
KR-2070-cut

KR-2070
20X7 ס"מ

KR-2412-3D
KR-2412-cut

KR-2412
24X12 ס"מ

KR-2450-3D
KR-2450-cut

KR-2450
24X5 ס"מ