חלונות ודלתות

פרופילים דקורטיביים להתקנה סביב חלונות ודלתות, מעוצבים בגדלים שונים.
ניתן להזמין פרופילים בעיצוב אישי ולפי דרישה.

PR-058-3D
PR-058-cut

PR-058
8X5 ס"מ

PR-064-3D
PR-064-cut

PR-064
6X4 ס"מ

PR-078-3D
PR-078-cut

PR-078
8X7 ס"מ

PR-102-3D
PR-102-cut

PR-102
10X2.5 ס"מ

PR-104-3D
PR-104-cut

PR-104
10X4 ס"מ

PR-105-3D
PR-105-cut

PR-105
10X5 ס"מ

PR-106-3D
PR-106-cut

PR-106
10X6 ס"מ

PR-112-3D
PR-112-cut

PR-112
10X2 ס"מ

PR-113-3D
PR-113-cut

PR-113
11X3 ס"מ

PR-114-3D
PR-114-cut

PR-114
11X4 ס"מ

PR-115-3D
PR-115-cut

PR-115
15X5 ס"מ

PR-117-3D
PR-117-cut

PR-117
11X7 ס"מ

PR-120-3D
PR-120-cut

PR-120
12X4 ס"מ

PR-122-3D
PR-122-cut

PR-122
12.5X2 ס"מ

PR-124-3D
PR-124-cut

PR-124
12X4 ס"מ

PR-126-3D
PR-126-cut

PR-126
12X6 ס"מ

PR-134-3D
PR-134-cut

PR-134
13X3 ס"מ

PR-135-3D
PR-135-cut

PR-135
13X5 ס"מ

PR-136-3D
PR-136-cut

PR-136
13.5X6 ס"מ

PR-145-3D
PR-145-cut

PR-145
14X5 ס"מ

PR-146-3D
PR-146-cut

PR-146
14X6 ס"מ

PR-150-3D
PR-150-cut

PR-150
15X4 ס"מ

PR-151-3D
PR-151-cut

PR-151
15X10.5 ס"מ

PR-152-3D
PR-152-cut

PR-152
15X2 ס"מ

PR-154-3D
PR-154-cut

PR-154
15X4.5 ס"מ

PR-155-3D
PR-155-cut

PR-155
15X4 ס"מ

PR-156-3D
PR-156-cut

PR-156
15X6 ס"מ

PR-215-3D
PR-215-cut

PR-215
15X2 ס"מ

PR-316-3D
PR-316-cut

PR-316
15X3 ס"מ

PR-415-3D
PR-415-cut

PR-415
15X4 ס"מ

PR-425-3D
PR-425-cut

PR-425
25X4 ס"מ

PR-445-3D
PR-445-cut

PR-445
45X4 ס"מ

PR-515-3D
PR-515-cut

PR-515
15X5 ס"מ

PR-520-3D
PR-520-cut

PR-520
20X5 ס"מ