סף חלון

קרניזים ופרופילים לספי חלונות ופתחים בחזיתות.
ניתן להזמין קרניזים ופרופילים בעיצוב אישי ולפי דרישה.

PR-155-3D
PR-155-cut

PR-155
15X4 ס"מ

PR-097-3D
PR-097-cut

PR-097
8.5X7 ס"מ

PR-100-3D

PR-100
10X10 ס"מ

PR-157-3D
PR-157-cut

PR-157
15X7 ס"מ

PR-159-3D
PR-159-cut

PR-159
15X9 ס"מ

PR-160-3D
PR-160-cut

PR-160
15X9 ס"מ

PR-716-3D
PR-716-cut

PR-716
15X7 ס"מ

PR-187-3D
PR-187-cut

PR-187
18X7 ס"מ

PR-117-3D

PR-117
11X7 ס"מ

PR-136-3D

PR-136
13.5X6 ס"מ

KR-2070-3D
KR-2070-cut

KR-2070
20X7 ס"מ

KR-2071-3D
KR-2071-cut

KR-2071
20X7 ס"מ